Methode

RT Praktijk Wie Wat Wijzer is gericht op ontwikkeling van kinderen, tieners en volwassenen. Niet elke ontwikkelingsstap gaat vanzelf. Niet iedere leerkracht of ouder heeft de ervaring, tijd en kennis om daar op in te spelen. Ondersteuning door een specialist en een periode remedial teaching of coaching is soms nodig om verder te komen. Wie Wat Wijzer helpt daarbij.

Kinderen
Kinderen moeten ontzettend veel leren. Op de basisschool gaat alles in een hoog tempo. Verreweg de meeste kinderen hebben genoeg aan de klassikale instructie bij lezen, rekenen, spellen, schrijven. Enkelen hebben behoefte aan individuele uitleg en extra oefening die hen verder helpt bij deze vakken. Het is belangrijk om te weten dat executieve vaardigheden, emoties en gedrag altijd een rol spelen bij leren. Het is fijn om ergens goed in te zijn. Het is vervelend om iets niet te kunnen. Om angstig te zijn voor de taken op school omdat je ze nooit afkrijgt. Een hoofd vol zorgen hebben omdat er pesters in de groep zitten. Omdat je door elk geluidje of beweging afgeleid wordt. Omdat je telkens vergeet te luisteren als juf of meester instructie geeft. Elk kind wil zich competent te voelen en heeft zelfvertrouwen nodig. Wát als het je kind daaraan nog ontbreekt? Dan kan een tijdje remedial teaching een oplossing zijn. Executieve functies concreet maken en oefenen. Met drama nieuwe manieren leren hoe je omgaat met anderen. Om zo weer steviger in je schoenen te komen staan.

Tieners
De overgang van groep 8 naar het vervolgonderwijs is groot. Tieners en jongvolwassenen hebben moeite met plannen en organiseren van hun taken. Ook bij hen gaat het over het aanleren en bewust worden van executieve functies. Vaak gaan aan het einde van de brugklas of het begin van de tweede klas de resultaten opeens omlaag. Hoe komt dat? Is de leerstof te moeilijk? Teveel huiswerk? Faalangst? Motivatieprobleem? Leren organiseren en leren leren is bij alle vakken en taken noodzakelijk. Bewustmaking en training met een remedial teacher kan het verschil maken. Wie Wat Wijzer traint deze vaardigheden met het programma Ik Leer Leren.

Volwassenen
Ontwikkeling stopt niet bij het bereiken van de volwassenheid. In ieder mensenleven komen situaties en dilemma’s voor die iemand niet in z’n eentje kan overzien of oplossen. Vaak helpt een gesprek met een bekende. Het kan prettig zijn om een gesprek met een buitenstaander te hebben. Wie Wat Wijzer coacht oplossingsgericht met verhalen, psychodrama en opstellingen. Deze manier van werken is actief, reflectief en praktisch. Wat als… en stel dat… zijn de vragen die je helpen om je dilemma van verschillende kanten te bekijken. ”Insight is in the action”. Leren door doen geeft verrassende inzichten in de persoonlijke ontwikkeling.