Home

Remedial Teaching (RT) Praktijk Wie Wat Wijzer is gericht op ontwikkeling van kinderen, tieners en volwassenen. De naam Wie Wat Wijzer is bewust gekozen: op elke leeftijd kun je wat wijzer (willen) worden. Niet iedereen ontwikkelt zich vanzelf en uit zichzelf. Niet elke leerkracht heeft de kennis, ervaring en tijd om op alle ontwikkelingsvragen in te spelen. Ondersteuning door een specialist in remedial teaching, kinder- en volwassen coaching kan je verder brengen. Ieders leven kent wel een periode dat er meer vragen dan antwoorden zijn of het nou gaat om werk of privé dingen. Wie Wat Wijzer helpt zoeken naar nieuwe wegen of manieren van omgaan met een verandering.

Simonet Schoon is de betrokken kracht achter Wie Wat Wijzer. Vanuit haar ruim 40-jarige ervaring in het reguliere PO, VO en speciaal onderwijs is maatwerk voor leerlingen en coachees haar drijfveer. Aangevuld met opleidingen in drama en psychodrama, kinder- en opvoedcoaching, systemisch coachen met familie- en organisatie opstellingen is zij veelzijdig in haar aanpak en oplossingen.

846