Aanbod

Remedial teaching
De remedial teaching is gericht op kinderen in het reguliere basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor de vakken lezen, rekenen, schrijven, spelling. Doel is altijd om je zoon of dochter weer met plezier en zelfvertrouwen naar school te laten gaan, door versterkte kennis en vaardigheden. De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Een paar keer remedial teaching kan helpen om de planningsvaardigheden bewust te maken en te oefenen. Na het eerste gesprek en beeldvorming wordt een plan van aanpak gemaakt. De periode van RT wordt afgesproken en het moment van evaluatie.

Kindercoaching
Soms maken kinderen zich ergens zorgen over. Hebben het gevoel te falen, nergens bij te horen. Liggen wakker van het probleem dat ze ervaren of hebben er buikpijn van. Erkennen en benoemen van hun probleem geeft vaak al ontspanning. Er blijken oplossingen voor te zijn. Praten helpt, maar spelen helpt nog meer. Kindercoaching heeft een therapeutisch effect, maar is altijd in het hier en nu. Het is gericht op de toekomst van het kind. Simonet daagt de kinderen uit met oplossingsgerichte gesprekken door te spelen met drama en verhalen.

Leren omgaan met verlies
Ieder mens van jong tot oud krijgt in zijn leven maken met nare situaties. Bij gevoelens van verlies en verdriet voelen we ons ongemakkelijk. In de sociale media laten we het liefste zien hoe goed het met ons gaat en wat een interessant leven we leiden. Geen enkel mens wordt blij van afwijzingen, teleurstelling, stress en angst. Daar hebben we het liever niet over. Bij verdriet van anderen zijn we na enige tijd wel klaar met het ‘geklaag’. Doorgaan met leven na een verdrietige ervaring kan lange tijd lukken tot er een nieuwe situatie voordoet waarbij opnieuw een krachtsinspanning nodig is om te overleven. Dan blijkt de maat vol of stroomt het putje over. Er blijkt teveel hooi op de vork te liggen. De mensen die Simonet begeleidt bij het terugvinden van hun emotionele balans noemen vaak dit soort metaforen. Omgaan met verlies is een lastige klus die je erg moe maakt. Door systemisch werk en psychodrama krijg je weer zicht op je eigen moed en energie. Het inzicht zit besloten in de actie, in het doen. Praten helpt, maar spelen heelt.

Kinder drama groep
Het programma is door Simonet geschreven. Met verhalen en drama daagt ze de kinderen uit tot sociale acties. Het verhaal gaat over de avonturen van Beer & Streep, die elkaar wel willen begrijpen, maar er zo’n moeite mee hebben. Spelen staat voorop, waarbij tegelijk het creatief voorstellingsvermogen en probleemoplossend denken van de kinderen ontwikkeld wordt. Hierdoor wordt je kind weerbaar en minder gespannen, waardoor het schoolgaan tussen vele anderen prettiger en overzichtelijker wordt.

Dramalessen en workshops
Simonet is beschikbaar voor een serie dramalessen in jouw school. In de afgelopen jaren is het vak drama helaas wegbezuinigd in het onderwijs. Leerkrachten vinden er zelf geen tijd voor, durven het niet aan, want juist cognitief leren staat voorop in het leerplan. Dit leren wordt met regelmaat gemeten en getoetst. Sociaal en emotioneel leren is minder meetbaar. De effecten ervan zie je soms pas op langere termijn. Gelukkig zijn er nieuwe inzichten door recent hersenonderzoek. Spelen en muziek blijken basale behoeften van mensen te zijn. We halen er energie uit, voelen ons er gelukkiger door. We leren ervan. Leren met vallen en opstaan door doen en ervaren. Juist het vak drama kan hierbij een glansrol spelen.

Verder biedt Simonet workshops voor leerkrachten en andere volwassenen met drama, clownerie, psychodrama en verhalen. Gewoon omdat het leuk is om te doen. Maar ook om serieus van te leren. De werkvormen dagen altijd uit tot het zien van andere perspectieven. De wereld is groter dan je denkt en met je verbeelding kom je altijd overal.